Näringslivet i Ängelholm

Ängelholm är centralorten i Ängelholms kommun, och som sådan har orten ett välutvecklat näringsliv. En del av detta består naturligtvis av handel, till exempel i form av butiker, banker och annan kommers, men den offentliga sektorn är också en mycket stor arbetsgivare inom Ängelholms näringsliv. Ängelholms sjukhus är till exempel en av de största arbetsplatserna i kommunen, och det finns även lokala kontor i Ängelholm för myndigheter som Lantmäteriet, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Historiskt har Ängelholm framförallt varit känt för två industrier: läder och keramik. Dessa har en historia som sträcker sig tillbaka till den industriella revolutionen, då Grönvalls läderfabrik startade sin verksamhet i Ängelholm år 1854. Fabriken höll igång sin verksamhet i närmare 150 år, men lades ner år 1991. En annan läderfabrik, som är verksam än idag, är dock Sydsvenska läder- och remfabriken, också känd som helt enkelt Sydläder. Företaget grundades år 1914, och kan bland annat skryta med att de tillverkade de fotbollar som användes under världsmästerskapen i Sverige år 1958. Idag heter företaget Protite, och tillverkar packningar, remmar, maskinskydd och andra mindre sportrelaterade föremål.800px-Pyttebron_Ängelholm

Det finns också stora företag som är aktiva idag, som tidigare har haft verksamhet i Ängelholm som har lagts ned. Ett sådant är Scan. Från början av 1900-talet drevs nämligen ett exportslakteri i Ängelholm av disponent Bergdahl, vilket var början på Ängelholms slakteriindustri. År 1934 bildades den skånska slakteriandelsföreningen, som så småningom (år 1942, närmare bestämt) blev Scan. Mellan 1949 och 1952 byggde Scan ett av Europas modernaste slakterier på orten, men detta lades ned i slutet av 1980-talet.

En annan fabrik med långa anor var Ängelholms sockerbruk, som grundades år 1892. Denna verksamhet blev dock mer kortlivad än exempelvis lädertillverkningen, då sockerbruket först gjordes om till en saftstation på 1930-talet, och sedan lades ned helt bara tjugo år senare.

Idag är det dock andra industrier som har tagit över näringslivet i Ängelholm, till exempel glas, bilindustrin och näthandeln. Ett av de företag som förser invånarna i Ängelholm med arbete är nämligen Skånska Byggvaror, som förutom i Ängelholm också har anställda i Helsingborg och Bjuv. Om man vill stödja det lokala näringslivet i Ängelholm ska man med andra ord handla byggvaror till uterum och andra byggprojekt från Skånska Byggvaror.

mts_sociallyviral